top of page
JayNJay Originals

Hỗ trợ chúng tôi!

Tại Jay-N-Jay Studios, chúng tôi là một nhóm các nhà làm phim tận tâm với niềm đam mê tạo ra nội dung tuyệt vời. Chúng tôi rất cảm động vì bạn thích nội dung của chúng tôi đến mức bạn muốn giúp tài trợ cho những ước mơ của chúng tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hiện tại có 3 cách bạn có thể trợ giúp trực tiếp.

1) Hy vọng lớn nhất của chúng tôi là bạn xem xét đăng ký trở thành khách quen hàng tháng trên trang Patreon của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi nhiều nhất và là những gì chúng tôi hiện đang cố gắng phát triển. Tại đây bạn chọn số tiền bạn muốn trả hàng tháng từ các tùy chọn được cung cấp. Tuy nhiên, mỗi tùy chọn đều có phần thưởng riêng để bạn nhận lại được thứ gì đó.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

2) Chúng tôi có một cửa hàng bán hàng hóa! Nó hiện chủ yếu bao gồm áo phông và áo hoodie, nhưng chúng tôi cũng có một số mặt hàng khác. Tuy nhiên, từ bạn và những người khác ủng hộ chúng tôi, chúng tôi có kế hoạch cung cấp nhiều hơn nữa trong tương lai.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

3) Tùy chọn cuối cùng là tùy chọn cuối cùng trên trang này. Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng muốn mua áo hoặc đăng ký theo tháng. Vì vậy, chúng tôi đã cung cấp một tùy chọn và số lượng lựa chọn khác nhau để bạn chỉ cần quyên góp cho các dự án của chúng tôi. Đây là các khoản thanh toán một lần với bất kỳ số tiền nào bạn chọn từ các tùy chọn được cung cấp. Mỗi đô la đều hữu ích và chúng tôi đánh giá cao bất kỳ số tiền bạn đóng góp. Tùy chọn này không có phần thưởng nào khác ngoài việc bạn có lương tâm trong sáng biết tiền của mình đang hướng tới là gì và cảm giác ấm áp khi biết chúng tôi đánh giá cao bạn và những gì bạn đã cho.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Chúng tôi ủng hộ bất kỳ sự hỗ trợ nào mà bạn đã dành cho chúng tôi và chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn điều gì đó mà bạn sẽ yêu thích!

1 - The best way to support us, is signing up as a monthly patron on our Patreon account.

 

Patreon is the foundation to our income, meaning, ultimately, how much money our patrons give us determines the quality of content we can ultimately make. Luckily you can donate as little as $1 a month or $12 a year. It doesn't sound like much, but 100 people donating $1 a month becomes $1,200 a year. So every dollar you can spare counts! Plus, If your budget allows for more, we have higher options as well! More money means higher quality movies and content for you!

Thus, our biggest hope, is that if you clicked on this page out of a small desire to potentially support us, that you consider subscribing. As a bonus, this method is the only method that comes with awesome rewards ranging from behind the scenes access, 24 hour early viewings of our films before public release, discounts on merchandise, and so much more!

patreon-logo-transparent-png-122905.png
Screenshot (232).png

2 - The next best way to support us, is to buy a t-shirt! That is right, we have a merch store!

 

It currently consists mostly of t-shirts and hoodies, but we have a few other goodies as well. However, from you and others supporting us, we plan to provide a lot more in the future, and again, every dollar given is put right back into our business of providing you epic movies and content!

Screenshot (259)_edited.jpg

3) Just Donate! "Why yes, we do accept just a simple donation!" 

The final option is the last one on this page. We understand that not everyone wants to or can buy a shirt or subscribe to a monthly subscription. So we provided an option, at varying amounts, for you to choose from for you to simply donate to our projects. We make our movies with passion and we want to include your passion too!

 

These are one time (repeatable) payments at whatever amount you choose from the options provided.

 

So maybe one week you got a dollar left over from groceries and you decide to donate it, great! Perhaps you just spent a week mowing lawns to earn one-hundreed dollars and you decide to donate ten dollars this week, then next week you suddenly decide to donate another five dollars just because you can, superb! Every dollar helps and we appreciate whatever amount you donate, whenever you donate it. This option has no rewards other than you having clear conscience knowing what your money is going towards, and a warm fuzzy feeling knowing how much we appreciate you and what you gave.

We appreicate any support that you have given us and we look forward to creating the best content we can for you to love!